VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Wolności

Znamy listę osób zakwalifikowanych do etapu finałowego!

Grupa starsza:
Jezierska Nina
Kasprzyk Kinga
Konarzewska Marta
Kostka Paulina
Kutyba Klaudia
Lasota Maria
Pągowska Patrycja
Piątkowska Rozalia Wiktoria
Przybylski Kacper
Staroń Natalia
Stefanowska Oliwia
Tomala Klaudia
Wajszczyk Alicja
Wielgosz Dobrosława
Zając Daria

Grupa młodsza:
Berger Zofia
Czerwiec Kornelia
Glenc Oliwia
Janicki Jaromir
Jastrzemski Konrad
Karoń Staś
Kowalczyk Michał
Morawska Adrianna
Nowakowska Martyna
Podolak Zuzanna
Podstawska Nikola
Skrzyńska Milena
Starzyńska Amelia
Suchłabowicz Bruno
Talkowska Zuzanna

————————————————————————
Ideą przyświecającą organizacji Festiwalu jest przypomnienie ważnych dla historii Polski utworów muzycznych oraz postaci ich twórców. Walkę z systemem komunistycznym prowadzono bowiem za pomocą różnych metod, w tym również na polu kultury. Tworzone wówczas, poza oficjalnym nurtem pieśni, śpiewane były przez środowiska skupione wokół opozycji – opowiadały o wartościach uniwersalnych, o pragnieniu wolności i niepodległości, o zakazanej historii. Wzmacniały ducha, integrowały wokół idei, a ich twórcy, tacy jak Jacek Kaczmarski czy Przemysław Gintrowski, stali się bardami opozycji. Do dziś w mediach brzmią też piosenki zespołów z lat 80. XX w., które wśród wielu odbiorców mają status kultowych. Często w zawoalowany sposób walczyły one z cenzurą, używając metafor, ogólnych opisów, gry symboli i skojarzeń. Wspólnym mianownikiem tej twórczości jest opowieść o pragnieniu wolności.

VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki o Wolności jest konkursem skierowanym do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 24 lat. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy zarówno amatorów tworzących w zaciszu domowym, jak i młodych artystów skupionych wokół domów kultury, ośrodków młodzieżowych, szkół, ognisk artystycznych, harcerstwa. Zadaniem uczestników jest wykonanie na scenie jednego, wybranego przez siebie utworu muzycznego artysty z polskiej sceny muzycznej z listy zaproponowanej przez Organizatorów (Załącznik Nr 3 do Regulaminu). W VIII edycji festiwalu mogą brać udział wyłącznie soliści.

Organizatorami Festiwalu jest Oddział Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarności. Już od pierwszej edycji, która odbyła się w 2017 r., w projekcie biorą udział uczestnicy z całego kraju. Od 2020 r. wydarzenie organizowane jest dwuetapowo: preeliminacje (przeprowadzane online, na podstawie przesłanych zgłoszeń, mające na celu wyłonienie finalistów) oraz finał (występ na scenie przed komisją konkursową). Pierwszy Festiwal odbył się w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika. Uczestnicy drugiej edycji prezentowali się na scenie Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach. W latach 2019-2023 finał odbywał się na scenie Teatru Śląskiego – Scena w Malarni. W 2024 r. partnerem wydarzenia zostało Polskie Radio Katowice, a finał konkursu odbędzie się w jego Studiu Koncertowym.

Celem Festiwalu, który odbywa w formie przeglądu muzycznego, jest:

  • edukacja historyczna poprzez sztukę muzyczną,
  • kształtowanie postaw patriotycznych,
  • zachęcenie do refleksji nad treścią utworu poprzez pracę nad własną aranżacją,
  • rozwijanie wrażliwości oraz aktywności twórczej młodzieży.

Zgłoszenie uczestnika do udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego, który jest dostępny na stronie Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności (https://scwis.pl/6634-2/)

Pobierz Regulamin
Zalacznik_nr_3_Lista_utworow

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest zaakceptowanie wszystkich zgód umieszczonych w formularzu.

  • Zgłoszenia uczestników do 10 marca 2024 r.
  • Ogłoszenie listy wykonawców zakwalifikowanych do II etapu – 25 marca 2024 r.
  • Przesłuchania finałowe odbędą się 20 kwietnia 2024 r.  
  • Miejsce przeglądu: Studio Koncertowe Polskiego Radia Katowice, ul. Ligonia 29, Katowice

Nad przebiegiem konkursu oraz wyłonieniem laureatów czuwa komisja konkursowa, złożona z trzech osób. Skład komisji zostanie podany do 10 marca 2024 r.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął Dziennik Zachodni, Nasze Miasto oraz TVP 3 Katowice.

KONTAKT MAILOWY Z ORGANIZATORAMI: owolnosci@scwis.pl

koordynator IPN: Aleksandra Korol-Chudy, tel. 32 207 07 01

koordynator ŚCWiS: Karol Chwastek, tel. 32 438 79 69