IV Festiwal Piosenki „O wolności”

Przed nami IV edycja Festiwalu Piosenki „O wolności”! Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2020 r. Karty zgłoszeniowe znajdą Państwo w regulaminie: REGULAMIN.

Karty zgłoszeniowe wraz z nagraniem można przesyłać pocztą tradycyjną na adres Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, ul. Wincentego Pola 38, 40 596 Katowice/Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej, ul. Józefowska 102, 40 145 Katowice lub pocztą elektroniczną  na adres: karol.chwastek@scwis.pl/aleksandra.korol-chudy@ipn.gov.pl.

Konkurs ma na celu promocję piosenek wolnościowych, które tworzone były przed upadkiem komunizmu w Polsce.
Walka z systemem komunistycznym prowadzona była za pomocą różnych metod, w tym również na polu kultury. Tworzone wówczas, poza oficjalnym nurtem, pieśni, śpiewane były przez środowiska skupione wokół opozycji – opowiadały o wartościach uniwersalnych, o pragnieniu wolności i niepodległości, o zakazanej historii. Wzmacniały ducha, integrowały wokół idei, a ich twórcy, tacy jak Jacek Kaczmarski czy Przemysław Gintrowski stali się bardami opozycji. Do dziś w mediach brzmią też utwory legendarnych już zespołów rockowych lat 80. XX w., które wśród wielu odbiorców mają status kultowych. Młodzi, zbuntowani, chcący wolności i lepszej przyszłości muzycy, piórem i słowem walczyli z cenzurą. Również współcześni artyści coraz częściej nawiązują do tematyki patriotycznej, a liczne projekty muzyczne przypominają zarówno walkę z okupantem niemieckim w czasie II wojny światowej, jak i sowieckim po jej zakończeniu. Wspólnym mianownikiem tej twórczości jest opowieść o  pragnieniu wolności.